Hayatınızı kolaylaştıracak bilgiler bu blogda sizi bekliyor.

Yararlı bilgilerin devamı için reklamlara tıklayarak destek olun teşekkürler

7 Ocak 2016 Perşembe

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING Nedir

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING 
Tanım:
Şu ana kadar öğrenilen metotların çoğunda öğrenciler için amaç, hedef dilde duygularını serbestçe ifade edebilmekti. 1970lerde bazı eğitimciler şu soruya cevap aramıştır: Derste öğrenci doğru olarak cümle üretebiliyorsa sınıf dışındaki hedef dilde iletişim kurması gerektiğinde aynı başarıyı gösterebilecek midir? Buna göre dil öğrenmek sadece dilsel yapıları öğrenmek değildir. Öğrenciler kuralları biliyor olabilir ama uygulayamazlar (Widdowson-1978). Sosyal bir içerikle karşımıza çıkan söz verme, davet etme, daveti reddetme gibi durumları iletişim kurabilmek için öğrenci yaratabilmeli ve cevaplandırabilmelidir (Wilkins-1976). Kısaca dilsel yeterlilik (linguistic competence) kadar konuşma yeterliliği de (communicative competence) gereklidir. Yani ne zaman kime nasıl söyleneceği bilinmelidir (Hymes-1971). Communicative Language Teaching yaklaşımı iletişim yeterliliğini dil öğreniminde amaç yapar ve dil ve iletişimde özgür hissetmenin bilgisini verir.

GÖZLEM
Öğretmen öğrencilere hedef dilde aktivitenin talimatlarını verir. Hedef dil sadece çalışma nesneleri için değil sınıf içersindeki iletişim içinde araç olmalıdır.
Öğrencilere tahminler hakkında neler hissettikleri sorulur. Öğrencilere fikirlerini sunmaları için fırsat verilmelidir.
Bir öğrenci hata yapar, Öğretmen ve diğer öğrenciler bunu önemsemez. Hatalara tolerans gösterilir ve iletişim yeteneklerinin gelişiminin doğal sonucu olarak görülür. Öğretmen hatayı düzeltmez ama not eder, daha sonra o konuya değinecektir. 
Öğrenciler bir oyunda rol alırlar. Aynı şirketin işçileri olduklarını hayal ederler. “Communicative” durumun sosyal içeriği, ifadelere anlam vermek açısından önemlidir.

PRENSİPLER HAKKINDA
1.”CLT” metodu kullanan öğretmenin amacı nedir?
Hedef dilde iletişimi sağlamak amaçtır. Ayrıca öğrenciler anlamları birbirleriyle müzakere edebilmeyi başarmalılar. İletişim bir gelişim sürecidir.

2. Öğretmenin rolü nedir? Öğrencilerin rolü nedir?
Öğretmen sınıfta iletişimi düzenler. Bu süreçte öğretmenin ana sorumluluklarından biri iletişimi destekleyen aktiviteler yaratmaktır. Hataları not eder ve sonra daha doğruluğun esas alındığı aktivitelerde bunlara değinir. 
Öğrenciler iletişim kuranlardır. Anlamı müzakere etmekle meşgul olurlar (negotiate meaning). 
Ayrıca öğretmen CLT metodunda, öğretmen merkezli metotlara göre daha az yöneten konumundadır. Öğrenciler kendi öğrenmeleri için daha sorumlu durumdadır.

3. Öğretme-öğrenme sürecinin kendine has özellikleri nelerdir?
CLT yönteminin en belirgin özelliği yapılan her şey söyleşi (communicative) maksatlı yapılır. Öğrenciler oyunlar, roller, problem-çözme görevleri şeklinde çeşitli aktiviteler ile dili iletişim halinde kullanılırlar.

Morrow’a göre iletişimi sağlayıcı aktiviteler 3 özelliği paylaşır: information gap, choice, feedback.
Information Gap (bilgi ayrılığı): İki kişiden birinin bildiği bir bilgiyi diğerinin farklı bilmesidir. Aynı şekilde bilinen veri üzerine fikir mücadelesi yapılamaz.
4. Öğretmen-Öğrenci ve Öğrenci-Öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
dilsel doğruluk ile ilgili bir konuda çalışırken öğretmen dersin bir bölümünde anlatım yapabilir. Diğer zamanlar öğretmen sadece aktivitelerin düzenleyicisidir. Her zaman öğretmen öğrencilerle etkileşim kurmaz. Öğretmen daha çok öğrenciler arasında etkileşim sağlayıcı aktiviteler düzenler ve etkileşime yardımcı olandır.

Ana etkileşim öğrenci-öğrenci merkezlidir. Bunu aktivitelerde çift, üçlü, küçük gruplar ve tüm sınıf olarak sağlayabilirler.
5. Dil ve kültür nasıl görülür?
Dil iletişim içindir.

6.Dilin hangi alanları ve özellikleri vurgulanır?
Dilin görevleri formlarından önce gelir. Genel olarak “functional syllabus” kullanılır. Her görevde birçok form tanıtılır. Formlar öğrenciler tecrübe kazandıkça karmaşık hale gelir.

7.Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
Ana dilin kullanımına tedbirli bir şekilde izin verilir. Eğer mümkünse hedef dil aktivitelerde olduğu gibi açıklamalarda da kullanılmalıdır.

8.Değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
Öğretmen sadece öğrenci ifadelerinin doğruluğunu değil akıcılığını da değerlendirir. Öğrencilerin aktivitelerdeki rollerinden değerlendirme yapılabilir. Gerçek iletişim görevinin verildiği bir “integrative” test kullanılabilir. Örneğin yazma yeteneklerinin testi için öğrencilerden arkadaşlarına mektup yazmaları istenebilir.

9. Öğretmenin öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
İletişimdeki akıcılık ile ilgili aktivitelerde hatalar öğretmen tarafından not edilip sonraya bırakılır. Hatalar iletişimdeki gelişmenin doğal sonuçları olarak görülür. Öğrencilerin dilsel bilgisi sınırlı olsa bile başarılı iletişim kurabilirler.

TEKNIKLER
Authentic Materials:
Öğrenci bazen sınıfta öğrendiklerini dış dünyada uygulayamaz. Bunu yenmek için öğrenciler, hedef dilin ana dil kullanıcıları gibi dilin kullanımını sağlayan aktivitelerde gerçek konular kullanırlar. Bu güncel bir gazete yazısı olabilir. Bu birinci sınıflarda hava durumu tahmini, mönüler veya zaman tabloları gibi materyaller konuyu basitleştirerek uygulanabilir. 
Scrambled Sentences:
Öğrencilere cümleleri karıştırılmış bir pasaj verilir. Bu daha önce çalıştıkları bir pasaj olabilir. Cümleleri orijinal sırasına sokmaları istenir. Bu deneyim öğrencilere dilin özelliklerinde uyumu ve birleştirmeyi öğretir.

Language Games:
Oyunlar CLT yaklaşımında sık sık (frequently) kullanılır. Öğrenciler oyunları eğlenceli bulur. İyi organize edildiklerinde değerli müzakere pratiği oluştururlar. Morrow’un iletişim aktivitelerinin üç özelliği bir çeşit kart oyununda bulunmaktadır: Information gap bulunmaktadır çünkü konuşmacı partnerinin gelecek hafta ne yapacağını bilemez. Konuşmacı bir tercih yapacak ve bu tercihin nasıl (hangi forma) olacağını seçecek. Konuşmacı grubun üyelerinden feedback alır. Eğer tahmin anlaşılmaz ise grupta kimse cevap vermeyecektir. Eğer cevap alınırsa konuşmacı tahmininin anlaşıldığını düşünebilir.

Picture Strip Story:
Resim kartlı hikayelerle birçok aktivite yapılabilir. Öğrencilerden birine kartlar verilir ve öğrenci kartlardan ilkini arkadaşlarına gösterir. Onlara ikinci resmin neye benzeyeceğini sorar. Burada “information gap” vardır çünkü gruptaki öğrenciler resmin içeriğini bilmezler. Tahminlerinin ne olacağını ve nasıl olacağını seçerler. Daha sonra resmi görerek öğrenciler, tahminleriyle resmi karşılaştırarak tahminin formundan değil ama içeriğinden feedback alırlar.

Sorun-Çözme ödevleri CLT ile güzel çalışır çünkü iletişimin üç özelliğini taşırlar. Öğrenciler bilgilerini kullanarak birlikte bir çözüme ulaşırlar. Öğrenciler anlamı müzakere etme (negotiate) fırsatı bulurlar.
Role Play
Rol alma aktiviteleri Desuggestopedia yaklaşımında da vardır. CLT yönteminde roller önemlidir çünkü öğrenciye farklı sosyal içeriklerde farklı sosyal rollerde bulunma fırsatı verir. Rol alma aktivitesi iki türde düzenlenebilir.

Very Structured: Öğretmen öğrencilere kim olduklarını ve ne söyleyeceklerini anlatır. 
Less Structured: Öğretmen öğrencilere kim olduklarını, durumu, ne hakkında konuşacaklarını söyler ama ne söyleyeceğini öğrenci seçer. Öğrenciye tercih fırsatları verilir. Rol aktiviteleri ayrıca “information gaps ve feedback” sağlar.
, ,

TOTAL PHYSICAL RESPONSE Method Nedir

TOTAL PHYSICAL RESPONSE
Tanım
Comprehension (Kavrama) Yaklaşım, dinlemeye verdiği önem açısından Total Physical Response yaklaşıma yakındır.

 Bu gözlemleri hedef dilde uygulamaya çalışan bazı metotlar vardır :
1) Krashen and Terrell’s Natural Approach: Direct Metot ile ortak yönleri vardır. Çocukların basit kelime ve iletişim yeteneklerini geliştirmeleri vurgulanır. Öğrenciler başlarda konuşmazlar, öğretmen ise resimler ve bazen açıklayıcı olmak için ana dilde kelimeler kullanır. Eğer öğretmen hedef dili, öğrencilerin ustalık düzeyinde kullanıyorsa dil edinimi doğal olarak gerçekleşir. “Low affective fitler” yaratılarak iyi sınıf ortamı oluşturulur.
2) Winitz and Reed’s Self-Instructional Program: Bu metotta öğrenciler bir taraftan resimlere bakarken diğer taraftan teyp kaydından kelime, deyim, cümleler dinlerler. Resimlerin sağladığı içerik ile ifadelere verilen anlam bağlantılıdır. Öğrenciler konuşmadan, dinleyerek, anlatılan sözlerden resimleri seçerler.
3) New Lexical Approach: Michael Lewis tarafından geliştirilen bu metot, öğrencinin üretimi ile daha az, öğrencinin daha fazla bilgiyi algılayabilmesini ise daha çok önemser. Ayrıca çocukların multi-words lexical kalıpları öğrenmeleri de sağlanır.
4) James Asher’s Total Physical Pesponse (TPR): Comprehension Yaklaşımının prensiplerinin uygulamaya konmuş halidir. Asher’a göre hedef dili anlamanın en hızlı ve en az stresli yolu öğretmen tarafından verilen komutları uygulayarak (ana dile çeviri olmadan) oluşturulur.
Deneyim:
Öğrenciler konuşmaz. Öğrencilerin hedef dili anlaması, onların konuşmasından önce gelişmelidir.
Öğretmen oturur ve gönüllülere komut verir. Emirler (imperative) öğretmenin öğrenci davranışlarını yönlendirebileceği güçlü bir araçtır. 
Öğrenci bir hata yaptığında, öğretmen komutu tekrarlar ve davranışı kendisi yapar. Düzeltme göze çarpmayan (unobsrusive) bir şekilde gerçekleştirilmeli. Yenilikler (novelty) ayrıca motive edicidir. 
Öğretmen yeni komutları tahtaya yazar. Konuşma dili yazma dilinin üzerine vurgulanmalıdır. 
Bir öğrenci şöyle der: “Shake hand with your neighbor”. Öğrencilerin ilk başladıklarında konuşmalarında hata yapmaları normaldir. Öğretmen onlara karşı toleranslı olmalıdır. Dilin ayrıntıları öğrenci usta (proficient) olana kadar sonraya bırakılmalıdır.

Prensipler
TPR metodu kullanan öğretmenin amacı nedir?
*Öğretmen, öğrencilerin yabancı dilde iletişim öğreniminden zevk (enjoy) almalarını ister. Gerçekte TPR yöntemi stresi azaltmak ve bununla birlikte öğrencilerin çalışmalarına usta oldukları düzeyin ötesinde devam etmelerini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir.


Öğretmenin rolü nedir? Öğrencilerin rolü nedir?
*Başlangıçta (initially) öğretmen bütün öğrenci davranışlarını yönetendir. Başta öğrenciler öğretmenin sözel olmayan modelliğinin taklitçileridir (imitator). Genel olarak 10-20 ders saati sonrasında bazı öğrenciler konuşmaya hazır olacaklardır. Bu noktada öğretmen ile öğrenciler arasında rol değişimi (role reversal) olur. 
Öğretme-öğrenme sürecinin kendine has özellikleri nelerdir?
*İlk olarak modellik yapılır. Öğretmen birkaç öğrenciye komut verir ve davranışı onlarla birlikte kendisi de yapar. Daha sonra öğrenci komut verir ve öğrenciler yalnız davranışı gerçekleştirir. Bu noktada öğrenciler anladıklarını gösterme fırsatı bulur. 
Öğretmen-Öğrenci ve Öğrenci-Öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
*Öğretmen bütün bir grupla ve öğrencilerle teker teker etkileşim kurar. Başlangıçta bu öğretmenin konuşması ve öğrencilerin konuşmadan cevap vermesi halindedir. İleriki seviyelerde öğrenciler daha fazla konuşacaklarıdır. 
Öğrenciler birbirlerini izleyerek de öğrenebilirler. Yinede Asher, öğrendiklerini yitirmemesi için gözlemcilerin komutları anladıklarını sunmaları gerekir. 
5. Dil ve kültür nasıl görülür?
*Ana dilin edinimi gibi sözel modellik önce gelir. Kültür ise insanların dili doğal olarak kullanacaklar bir yaşam biçimidir. 
Dilin hangi alanları ve özellikleri vurgulanır?
*Dilin bölümlerinden kelime bilgisi ve grammar yapıları önemsenir. Bunlar emirler halinde verilir. Emirler basit kelimeler veya birleşik kelimler halinde verilebilir. Emir kalıplarının kullanılmasının nedeni ana dil öğreniminde aynı durumun sık sık (frequency) oluşmasıdır. Söyleneni anlamak, söylemekten önce gelmelidir. Konuşma dili yazılı dilden daha çok vurgulanır. Öğrenciler ilk 10 saatte davranışını yaptıkları komutları okumayı öğrenemezler. 
Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
*TPR yöntemi öğrencilerin ana dilinde tanıtılır. Tanıtımdan sonra ana dil nadiren kullanılır. Anlam vücut hareketleriyle bağlantılı olarak doğrulanır. 
8.Değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
*Öğretmenler öğrenci davranışlarını inceleyerek anlayıp anlamadıklarını hemen fark edeceklerdir. Resmi değerlendirme öğretmenin öğrencilere komutlar vermesiyle gerçekleştirilebilir. 
Öğretmenin öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
Öğrencilerin ilk konuşmaya başlamalarıyla hatalar yapmaları doğaldır. Öğretmen tolerans göstermeli ve sadece ana hataları düzeltmelidir. Bu hatalar göze batmadan düzeltilir. Çocukların yeteneği arttıkça daha küçük hatalara dikkat gösterilir.

TEKNİKLER
Using Commands to Direct Behavior:
Komutların kullanılması TPR metodunda ana yöntemdir. Öğretmen derste zaman kaybetmemek amacıyla dersten önce hangi komutları vereceğini hazırlamalıdır. Öğrencilerin komutlara davranışla karşılık vermeleri öğrenip öğrenmediklerini gösterir. Öğretmen daha sonra komutların sırasını değiştirmelidir. Böylelikle öğrenciler komut sırasını ezberlememiş olur. Dilin ne kadarlık kısmı bu şekilde komutlarla öğretilebilir? sorusuna Asher, bütün grammar türleri komutlar yardımıyla öğretilebilir cevabını verir.

Role Reversal
Öğrenciler diğer arkadaşlarına ve öğretmene komutlar verebilir. Asher’a göre öğrenciler 10-20 dersin ardından konuşmak isteyeceklerdir. Öğrenciler hazır olmadan konuşmaları için cesaretlendirilmemelidir.

Action Sequence:
Öğretmen birbiriyle alakalı birçok sıralı komut verebilir. Öğrenci öğrendikçe bu tür komutlar arttırılır. Bu tür birbirini izleyen komutlar “action sequence/operation” olarak adlandırılır.

Örneğin:
Take out a pen.                                Seal the envelope.

Take out a piece of paper.                 Write the address on the envelope.
Write a letter.                                   Put a stamp on the envelope.
Fold the letter.                                  Mail the letter.
Put it in an envelope.

COMMUNITY LANGUAGE LEARNING Method Nedir

COMMUNITY LANGUAGE LEARNING 
TANIM
Counseling-Learning ile aynıdır. Öğretmen Counseleor (Danışman) rolündedir.

Gözlem:
Öğrencilerden yarı daire şeklinde oturmaları istenir, tahtayı daha iyi görebilmeleri için.

Prensipler:
Community Language Learning” metodu kullanan öğretmenin amacı nedir?
*Öğrencilerin hedef dili toplum içinde nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri amaçtır. Ayrıca öğrencilerin kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu almaları, başkasından nasıl öğrenebileceklerini de amaçlar.
 
Öğretmenin rolü nedir? Öğrencilerin rolü nedir?
*Öğretmen danışman rolündedir. Başlangıçta öğretmene bağımlı olan öğrenciler, öğrendikçe bağımsız olurlar.

Öğretme-öğrenme sürecinin kendine has özellikleri nelerdir?
*Curran’a göre savunmasız öğrenimin 6 parçası vardır. 1. Güvenlik. 2. Hedef dile saldırı (aggression) yani öğrenciler aktif olmalı, kendilerini ispat etmek için çaba harcamalılar. 3.parça ise dikkat. Kolay öğrenme sağlamak için öğretmenin dikkat gerektiren sahaları daraltması gerekir. 4.parça yansımadır. 5.parça hatırlama yeteneğidir. Son parça ise ayırma yeteneğidir (discrimination), yani hedef dilin yapıları arasındaki farklılıkları 
kavrayabilme.

Öğretmen-Öğrenci ve Öğrenci-Öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
*Öğrenci-öğretmen etkileşimi derse ve zamana göre değişir. Bazı söyleşilerde öğrenciler iddialı olabilir. 
Öğretmen onların kendilerini hedef dilde ifade etmelerini kolaylaştırır. Öğrencilerin dairesinden çıkar ve birbirlerini etkilemelerini sağlar. Diğer zamanlarda öğretmen görevini ve yönlendirmeyi yapar.

Dil ve kültür nasıl görülür?
*Dili öğrenme sürecinde hem öğretmen hem öğrenci çalışır. Önceleri dilin görevleri kişiler arasında paylaşılır ama sonradan dil gruptaki her bireyin kendi sorumluluğu olur. Bu şekildeki destekleyici öğrenme yönteminde dil ayrıca yaratıcılığın ve eleştirinin gelişmesini de sağlar. Kültür de dilin ayrılmaz bir parçasıdır.

Dilin hangi alanları ve özellikleri vurgulanır?
*Önceleri öğrenciler neyi söylemeye ihtiyaç duyarlarsa onu öğrenirler, daha sonra öğrencilerin öz güveni sağlandığında öğretmen yazılı materyal veya test kitapları hazırlar. Öğrenilecek kelime ve dilbilgisi yapılarını ve telaffuz çalışmalarını öğrenci temin eder. En önemli yetenek hedef dili anlama ve konuşmadır daha sonra okuma ve yazma gelir.


Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
*Ana dil bilinenden bilinmeyene köprü olur. Öz-güven yeni bilgi öğrenilebildiği sürece güçlenir, bunu da ana dil sağlar. Zaman geçtikçe hedef dile yaklaşılır.

Değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
*Değerlendirme metodun prensipleriyle paralel olmalıdır. Test yapılabilir ve öğrencilere doğal olarak kendilerini hazır hissetmeleri için yeterli zaman verilmelidir. Soru-cevap yerine paragraf yazma veya sohbet istenebilir.

Öğretmenin öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
*Öğretmen hatanın ardından doğrusunu tekrarlar ama hataya fazla odaklanmaz, dikkat toplamaz.

TEKNİKLER :
Tape Recording Student Conversation: Öğrencilere ne ve ne zaman konuşacaklarının fırsatı verilirse öğrenmeleri kolaylaşır. Kayıt bittikten sonra hedef dilde seslerinin nasıl olacağını dinlerler. Söylemek istedikleri şeyi kayıt ettirdikleri için dinlemelerindeki dikkat artacaktır. 12 öğrenciden az olmalıdır. Konuşma boyunca mümkün olduğu kadar söz hakkı gelmelidir.

Transcription (kopyasını çıkarma): Öğretmen tahtaya kayıtın kopyasını çıkarır. Öğrenciler bunu büyük sayfalara kaydederek sınıfın duvarlarına asılabilir.
Reflective Listening: Öğrenciler kaydı dinler. Veya öğretmen okuyabilir ve öğrenciler sessizce eşlik edebilirler.
SONUÇ:
Learning is persons: Öğrenme insan gibidir, gelişimi için güven, destek, duygular ve işbirliği gerekir.
Learning is dynamic and creative: Öğrenme yaşanılan ve gelişen bir olgudur. 
, ,

DESUGGESTOPEDIA Nedir

DESUGGESTOPEDIA
TANIM
Bu metot Celce – Murcia’nın isimlendirmesi ile Affactive-Humanistic Approach öğrenci duygularını ön planda tutar. Metodun kurucusu Georgi Lazanov’dur.

Gözlem 
Sınıf rengarenk ve aydınlıktır.
Posterler arasında bazı dilbilgisi yapıları bulunmaktadır. (Peripheral Learning)
Öğrenciler yeni ad ve kimlik seçerler . Bu şekilde kendilerini daha güvende hissederler ve daha açık ifade ederler.
Öğretmen bir melodi eşliğinde yazıyı okur. Sesini müziğin ritmine göre ayarlar.

Prensipler
Desuggestopedia metodu kullanan öğretmenin amacı nedir?
Öğrencilerin hedef dilede günlük konuşma kullanımını öğrenmeleridir.

Öğretmenin rolü nedir? Öğrencilerin rolü nedir?
Öğretmen sınıftaki otoritedir.

Öğretmen-öğrenme sürecinin kendine has özellikleri nelerdir?
Öğrencileri çevresel öğrenimi için hoş posterler hazırlanmalı. Posterler haftalık değiştirilmelidir. Öğrenciler kendilerine yeni isim ve meslek seçerler.

Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
Öğretmen etkileşimi onlarla bir bütün olarak bireysel olarak başlatabilir.

Dilin hangi alanları ve özellikle vurgulanır?
Kelime bilgisinin üzerinde durulur. Dilbilgisi açık fakat az düzeyde verilir.

Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
Diyalogların anlamlarını açıklamada ve gerekli görülen yerlerde ana dil kullanılır. Kurs ilerledikçe öğretmen ana dil kullanımını azaltır.

Değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
Öğrencinin sınıf içindeki performansı gözlemlenerek yapılır.

Öğretmenin öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
Hataları tatlı, yumuşak bir dille düzeltmeli.

The Silent Way Nedir

THE SILENT WAY

Tanım: Kurucusu Caleb Gattegnodur.
• Öğretmen sadece gerekli olduğunda yardım etmelidir.
• Öğrenciler birbirinden öğrenebilir. Öğretmenin sessizliği grup çalışmasını destekler. 
• Ev ödevi verilmez.

Prensipler
Silent Way metodu kullanan öğretmenin amacı nedir?
*Öğrenciler dili kendilerini ifade edebilmek için kullanabilmelidirler. İçsel kaynaklarını geliştirmeliler.

Öğretmenin rolü nedir? Öğrencilerin rolü nedir?
*Öğretmen bir mühendis veya teknisyendir.

Öğretme-Öğrenme sürecinin kendine has özellikleri nelerdir?
*Öğrenciler hedef dile sesleri öğrenerek başlarlar. Bunun için ses-renk tabloları kullanılır. Öğrenciler keşfederek ve tercih ederek öğrenirler.

 Öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
*Öğrenci-öğretmen etkileşiminde öğretmen sessizdir. Öğretmenin sessiz oluşu öğrenciler arasındaki etkileşimi artırmıştır.

Dilin hangi alanları ve özellikleri vurgulanır?
*Doğru telaffuz üzerine başlanır. Kesin dil kuralları verilmeden yapılar üzerinde durulur. Kelime bilgisi sınırlıdır.
Öğretmen öğrencilerin bildikleri üzerinden başlar ve onun üzerine kurar.

Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
*Ana dil çeviri amaçlı değil yardım ve ip ucu verme amaçlı kullanılmalıdır.

Değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
*Öğretmen test vermez ama öğrencileri her an gözlemleyip değerlendirebilir.

Öğretmenin öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
*Hatalar doğal ve öğrenimin bir parçası olarak görülmelidir.

TEKNİKLER
Sound-Color Chart: Tablolar her biri bir sesi ima eden renk blokları içerir. Bu bloklar daha sonra yapıları, kelimeleri hatta cümleleri oluşturabilir.
Peer Correction: Öğrencilerin birbirne yardım etmesi grup çalışmasını destekler ama yarışma ortamı yaratılmasına izin verilmemelidir.
Rods: Çubuklar somut örneklerle çalışma olanağı sağlar. Dil böylelikle anlama bağlanır.
Self-Correction Gestures: Direct Metot ile ortak teknik de diyebiliriz onda da kullanılıyor bunda da. Parmaklarını bir kelimenin hatalı kısmını işaret etmekte kullanabilir.
Word Chart: Önce öğretmen sonra öğrenciler kelime panosundan çalıştıkları kelimeleri okuyabilirler.
Fidel Chards: Öğrencilerin ses telaffuzlarını ayırt etmeleri için kullanılır.

,

Audio lingual method nedir

 1. AUDIO LINGUAL METHOD 


 1. Bu metotda Direct Method gibi konuşmanın baz alındığı yaklaşımdır. Yinede kelime bilgisi yerine daha çok gramatik cümle yapıları öğretilir.
 2. • Öğretmen sadece hedef dilde konuşur. Anlatımda resimler ve el hareketleri kullanır.
 3. • Hata olduğunda o an düzeltilmelidir yoksa yanlış öğrenilebilir.
 4. • Sıralama dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır.
 5. METOD HAKKINDA SORULAR
 6. Audio-Lingual Metodu kullanan öğretmenin amacı nedir?
 7. *Hedef dili iletişim kurabilmek amacıyla kullanmayı öğrenmelerini sağlamak.
 8. Öğretmenin rolü nedir? Öğrencilerin rolü nedir?
 9. *Öğretmen bir orkestra lideri gibidir. Öğrenciler öğretmenin yönlendirmesini izlerler.
 10. Öğretme – Öğrenci sürecenin kendine has özellikleri nedir?
 11. *Yeni yapısal dialoglar verilir. Öğretme teknikleri dialogdaki örneklere bağlı olarak verilir. Dilbilgisi kuralları açık bir şekilde sunulmaz.
 12. Öğretmen – Öğrenci ve Öğrenci – Öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
 13. *Chain Drill metodunda veya dialoglarında görev aldıklarında öğrenci – öğrenci etkileşimi söz konusudur.
 14. Dil ve Kültür nasıl görülür?
 15. * Audio-Lingual Metod da günlük konuşma vurgulanır. Yeni başlayanlar için daha sade ve basit yapılar seçilir.
 16. Dilin hangi alanları ve özellikleri vurgulanır?
 17. *Kelime bilgisi, çocuklar telaffuz sistemlerinde belli bir seviyeyi aşıncaya kadar en alt düzeyde tutulur. Doğal dil bu sıra ile öğrenilir; dinleme, konuşma, okuma ve yazma.  
 18. Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
 19. *Sınıfta hedef dil kullanılır. 
 20. Öğretmenin, öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
 21. *Öğretmen, öğrencinin hata yapmasına fırsat vermemelidir.
 22. TEKNİKLER
 23. Dialog Memorization (Dialog Ezberleme)
 24. Öğrenciler genellikle taklitçilik yolu ile dialogları ezberlerler.
 25. Backward Build-up / Expansion Drill (Parçalara Ayırma)
 26. Bu teknik daha çok öğrenciler uzun bir cümlenin telafuzunda probşem yaşadıklarında kullanılır.
 27. Repetition Drill: (Tekrar)
 28. Öğrencilerden, öğretmenin örneğini mümkün olduğunca hızlı ve doğru tekrarlanması istenir. Bu teknik genellikle öğrencilere yeni dialoglar öğretirken kullanılır.
 29. Chain Drill (Zincir):
 30. Zincirleme tekniği adını sınıfta ki zincirleme bir iletişimden alır.
 31. Single-slot Substitution (Tek Sözcük Yerleştirme):
 32. Bu teknikteki amaç öğrencilerin doğru kelimeyi bulması ve uygun yere yerleştirmesidir.
 33. Multiple-slot Substitution (Farklı alanlara aynı sözcüğü yerleştirme):
 34. Bu teknikteki amaç öğrencilerin doğru kelimeyi bir çok alana doğru olarak yerleştirmesini sağlamaktır.
 35. Transformation Drill (Çeviri):
 36. Öğretmen olumlu bir cümle verir ve bunun olumsuza çevrilmesini ister.
 37. Question and Answer Drill (Soru-Cevap):
 38. Bu teknik öğrencilerin soru cevaplama pratiği yapmasını sağlar.
 39. Use of Minimal Pairs (Seslerle Çalışma):
 40. Ortak sesleri olan iki kelime ile çalışılır. (sheep ve ship) Önce öğrenciler farkı anlar ve daha sonra doğru telaffuzları yapmaya çalışırlar.
 41. Complete the Dialog (Dialog Tamamlama):
 42. Dialogtan öğrencilerin öğrendiği bazı kelimeler silinir ve öğrencilerden tamamlamaları istenir.
 43. Grammar Game (Dilbilgisi Oyunu):
 44. Süpermarket alfabesi oyunu gibi bir öğrenci A harfi ile bir ürün söyler bir diğer öğrenci ise hem A harfi ile hemde B harfi ile böylelikle devam eder gider.
 45. SONUÇ
 46. 1-Hedef dili kazanma alışkanlıklar oluşturularak mümkündür.
 47. 2-Ana dilin alışkanlıkları hedef dile karışabilir.
 48. 3-Hatalar mümkün olduğunca ortadan kaldırılmalıdır.
 49. 4-Yeni materyeller tanıtılırken dialoglar kullanılır.
 50. 5-Öğretmeni model olarak alıp taklit yolu ile öğrenirler.
, ,

Direct Method Nedir

THE DIRECT METHOD
Tanım: Hedef dilin iletişim için nasıl kullanılacağını öğrenme amacına sahiptir.  “Gramer-Translation Method” öğrencilerin hedef dili kullanımında fazla etkili olmadığı için bu metot popüler olmuştur. Ana kural çeviriye izin 
verilmemesidir.

• Dil ilk olarak konuşmadır. 
• Ana dil sınıf ortamında kullanılmamalıdır.
• Öğretmen göstererek ders  vermelidir. Çeviri yapmamalıdır. 
• Öğretmen yanlış telaffuz edilen kelimeleri hemen düzeltir.
• Dilbilgisi inductively (tüme varım) şekilde verilmelidir. Kesin dilbilgisi kuralları verilmemelidir.

Metot Hakkında Sorular
Direct Metot kullanan öğretmenin amacı nedir?
*Öğrencilere hedef dilde nasıl iletişim kurulacağını öğretmek. Öğrencilere hedef dilde düşünebilmeyi öğretmek.
Öğretmenin rolü nedir? Öğrencinin rolü nedir?
*Öğretmen aktiviteleri yönetendir. Öğretmen ile öğrenciler birlite çalışan partnerler gibidirler.
Öğretme-Öğrenme sürecinin kendine has özellikleri nelerdir?
*Öğrencilerin hedef dil ile anlam arasında doğrudan bağlantı kurmaları gereğine inanılır.
Öğretmen-Öğrenci ve Öğrenci-Öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?
*Etkileşim iki yollada başlayabilir ama öğretmen sonlandırır. Öğrencilerde kendi aralarında etkileşim kurabilirler.
Dil ve Kültür nasıl görülür?
*Dil ilk olarak konuşulur daha sonrada yazılır.
Dilin hangi alan ve özellikleri vurgulanır?
*Kelime bilgisi dil bilgisinden daha çok vurgulanır. Telaffuz önemlidir. Okuma ve yazma içeriklere bağlıdır. Öncelik dinleme ve konuşmadadır.
Öğrencilerin doğal dilinin rolü nedir?
*Sınıfta ana dil kesinlikle kullanılmamalıdır.
Değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
*Öğrenci hem çalışmayı yazılı sunabilmeli hemde diyalog şeklinde sunabilmelidir.
Öğretmenin öğrenci hatalarına tutumu nasıl olmalıdır?
*Öğrencilerin kendi kendilerine hatalarını doğruya dönüştürmeleri sağlanmalıdır.

TEKNİKLER
Reading Aloud (Sesli Okuma): Öğrenciler sırayla pasajı veya diyaloğu sesli olarak okurlar.
Question and Answer Exercises (Soru-Cevap Pratiği): Bu pratik yalnızca hedef dilde yapılmalıdır.
Getting Students to Self-Correct (Öğrencilerin Kendi Hatalarını Bulmaları): Bu öğretmenin vereceği iki seçenekten doğru olanı bulmak ve yerleştirmek şeklinde olur. Yada Öğretmen, öğrencinin cümlesinde hatalı olan kısmı vurgulayarak okuyabilir, hatalı kısımdan önce durup bir sonraki kısmı ipucu ile ima edebilir.
Conversation Practise (Söyleşi): Öğretmen çocuklara birkaç soru sorar. Sonra çocuklar buna bağlı olarak diyaloğu devam ettirirler.
Fill-in-the Blank Exercises (Boşluk Doldurma Alıştırmaları): Dilbilgisi kuralı verilmeden öğrenciler boşluk doldurarak ve alıştırma yaparak kuralları kendi kendilerine koymaları sağlanır.
Dictation (Yazdırma): Öğretmen pasajı okur 3 kez. 1. Dinleme amaçlı. 2. Not alma amaçlı. 3. Kontrol amaçlı.
Map Drawing (Harita Çizme): Bu teknik öğrencilere dinleyerek anlama pratiği kazandırır. 
Paragraph Writing (Paragraf Yazma): Öğretmen öğrencilerden paragraf yazmalarını ister.
, ,

Grammer Translation Method nedir


 • Tanım 
 • Yeni bir metod değildir. İlk olarak Latin ve Yunanca gibi klasik dillerin öğretiminde kullanıldığı için Classical Method da denir.
 • Gözlem ve Prensipler

 • *Hedef dili öğrenmenin önemli maksatlarından biride o dilde yazılı edebiyatı anlayabilmektir. Edebi dil konuşma dilinden üstündür. 
 • *Öğrenciler hedef dildeki metini kendi dillerine çevirirler. Çeviri vardır.
 • *Hedef dilde iletişim kurmak dil eğitiminin hedeflerinden değildir.

 • *Pasaj sorularını öğrenciler yazılı olarak cevaplarlar.

 • *Öncelikle yazma ve okumaya önem verilir. Dinleme ve konuşmaya az telafuza hiç önem verilmez.

 • *Sınıfta otorite öğretmendir. 

 • *Tümden gelim (deductive) yolu ile dilbilgisi kuralları belirlenir ve öğretilir.
 • Grammer Translation Metot Kullanan Öğretmenin Amaçları
 • *Öğrencilerin hedef dildeki yazılı edebiyatı okuyabilmelerini sağlamak
 • .
 • *Öğrencilere grammer ve kelime bilgis öğretmek.

 • Öğretmenin Rolü Nedir? Öğrencinin Rolü Nedir

 • *Öğretmen otoritedir. Öğrenciler öğretmenin dediklerini yaparlar.

 • Öğretme – Öğrenme Sürecinin Kendine Has Özellikleri Nelerdir?

 • *Öğrencilere bir dilden başka bir dile çeviri yapma öğretilir. Öğrencilere kesin dilbilgisi kuralları öğretilir.

 • Öğretmen – Öğrenci ve Öğrenci – Öğrenci Etkileşimi nasıl olmalıdır?

 • Etkinin büyük bölümü öğretmenden öğrenciye doğrudur. Öğrenci – Öğrenci etkileşimi çok azdır.

 • Dil ve Kültür Nasıl Görülür 

 • Yazı dili ve edebiyat sözlü dilden daha üstün sayılır. Bu yüzden öğrenciler daha çok yazı dilini çalışır.

 • Dilin Hangi Alanları ve Özellikleri Vurgulanır?

 • Dilbilgisi ve kelime bilgisi vurgulanır. Okuma ve yazma daha önemlidir. Telaffuz, konulma ve dinlemeye fazla önem verilmez.

 • Öğrencilerin Doğal Dilinin Rolü Nedir?

 • Hedef dilde bir cümlenin anlamını kavramak için öğrenciler ana dillerinden yararlanırlar. Sınıfta öğrenciler genelde ana dillerini kullanırlar.
 • Değerlendirme Nasıl Yapılmalıdır?

 • Değerlendirmede yazılı çeviri metinleri ve karşılaştırmalar çok kullanılır.

 • Öğretmenin Öğrenci Hatalarına Tutumu Nasıl Olmalıdır?

 • Öğrencinin doğru cevabı alması çok önemlidir. Öğrenci hata yaparsa veya cevabı bilemezse doğru cevabı öğretmen verir.

 • TEKNİKLER

 • Translation of a Literary Passage (Bir Edebi Pasaj Çevirisi)

 • Öğrenciler hedef dilde yazılmış bir okuma parçasını anadillerine çevirirler.

 • Reading Comrehension Questions (Okuduğunu Anlama Soruları)

 • Öğrenciler pasaj hakkındaki soruları yanıtlarlar. Sorular belli bir sıra içerisinde verilir. İlk sorular bilgi sorusu pasajda mevcut, ikincisi pasajda direk cevapları verilmemiş sorular ve son olarak yorum soruları.

 • Antonyms/Synonyms (Zıt Anlamlı / Eş Anlamlı Sözcükler)
 • Öğrencilere bir grup sözcük verilir ve pasajdan zıt anlamlılarını yada eş anlamlılarını bulmaları istenir.
 • Cognates (Aynı Kökten Gelen Sözcükler)

 • Öğrencilerden diller arasında karşılık olan ses örneklerini veya telaffuzları öğrenmeleri için “cognates” öğretilir.
 • Deductive Aplication of Rule (Tümden Gelim Kurallarının Uygulanması)

 • Dilbilgisi kuralları genellikle örnekler  ile birlikte verilir.  Öğrenciler bir kuralı algıladıklarında değişik örneklerde o kuralın uygulanması istenebilir.

 • Fill-in-the Blanks (Boşluk Doldurma)

 • Öğrencilere eksik kelimelerin olduğu cümleler verilir. Boşluklar uygun dilbilgisi yapısı, kelime ve belirteç ile doldurulabilir. 
 • Memorization (Ezber)
 • Öğrencilere ana dillerindeki karşılıklarıyla birlikte hedef dilde kelimeler verilip ezberlemeleri istenir. Aynı şekilde fiil çekimleri gibi dilbilgisi kural ve yapıları da ezberletilebilir.
 • Use Words in Sentences (Cümlelerde Kelimeler Kullanma)
 • Bir kelimenin anlamını ve kullanım yerini kavradığını göstermek için öğrenciler kelimenin geçtiği cümleler oluşturabilirler.
 • Composition (Kompozisyon)

 • Öğretmen konu verir ve öğrenciler o konu hakkında hedef dilde bir pasaj yazarlar.

19 Mart 2015 Perşembe

AutoCad 2014 Kurulum hatası çözümü

Merhaba arkadaşlar özellikle mühendislik öğrencileri için bir şart bu program bazen hata veriyor ve kurulmuyor.

Gelen hata şöyle oluyorEğer bu sorunu yaşıyorsanız autocad'i indirme sitesine girin ve tekrardan indirin fakat bu sefer indirme yaptığınız sayfayı kapatmayın veya indirme yaparken başka sayfalarla uğraşmayın. Eğer yine olmazsa bu taktiği farklı bir tarayıcı ile deneyin sorun çözülecektir.

Windows 7 Usb sorunu [KOD 43 ] detaylı çözüm

Merhaba arkadaşlar


Windows 7 Bilgisayarınızda usb görmüyor ve kod 43 hatası alıyorsanız format atmanıza gerek yok bi kaç ayar ile sorunu çözebilirsiniz. 

Hata Kod 43 Sorun bildirdiğinden Windows bu aygıtı usb tanınmaz genelde bu sorun kaynagı flash bellek sık sık taktıgınızda yapar veya güncelleme yapınca ortaya çıkar 

Usb sistemin onaltılık degerlerini ayarlayın 

Başlat - Çalıştır - Regedit girin 
Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulun: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\UsbStor 

tıklayın sagda ErrorControl DWORD dosyasını tıklayarak deger verisini 3 yapın tamam tıklayın daha sonra varsayılan taban anahtarı muhtemelen deger atanmamış yazar siz taban degerisinide 16 yapın 


Sırada Dosyaları düzenlemeye geldi 

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usb stor.inf_x86_neutral_83027f5d5b2468d3 klasörüne girin burada 3 dosya görüceksiniz. 

usbstor.inf ve usbstor.PNF dosyalarını kopyalayın ve 

C:\Windows\inf Klasörüne girin yapıştırın eger uyarı çıkarsa degiştir veya üstüne yapıştır tıklayın 

Şimdi geriye kaldı yapmanız gereken tek şey ve bilgisayarı kapatın bilgisayarınızın kasasından bütün fişleri çıkarın monitör fişi dahil en az 10 dakika beklemeniz gerekiyor çünkü sistem ortalama 10 dakika içinde enerjiyi tutabilmektedir o yüzden sizde 15 dakika beklemenizde yarar var. 

Daha sonra açın bilgisayarınızı ve geçmiş olsun.

Eğer bu yol sorunu çözmezse usb belleği deliğe yarım sokun ve deneyin bazen buda yardımcı oluyor.

14 Mart 2015 Cumartesi

İOS 8.3 Beta yükleme detaylı anlatım

Merhaba arkadaşlar bilmeyenler için önemle altını çiziyorum bu beta sürümde Siri türkçe olarak geliyor.
Bir başka altını çizmek istediğim konu ise telefonunuzu yedekleyin.Eğer nasıl yedekleme yapılır bilmiyorsanız telefonunuzu bilgisayara bağlayıp itunes programı ile açtıktan sonra üst tarafta telefon simgesi çıkıyor ona tıklayarak yedekle deyin.
Bu işlemler bittikten sonra Buraya tıklayın çıkan sayfada Resimde gözüktüğü gibi Sign up sekmesine tıklayın ve üye olun

Buraya kayıt olurken Apple ID Kullanmanız gerekecek eğer bunu bilmiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayınKayıt işlemini tamamladıktan sonra telefonunuza bir profil yüklencek bu profil yüklendimi telefonu açıp kapatın ve telefon açılınca ayarlar > güncellemeler sekmesinden bu sürümü kurun.

Teşekkürler .

13 Mart 2015 Cuma

, , , , ,

WhatsApp sesli aramayi etkinleştirme

Merhaba arkadaşlar popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son günlerde yaptığı yenilikler ile oldukça ilgi çekti.. Fakat hep bu istediğimiz fakat bir türlü gelmeyen sesli arama özelliği henüz gelmedi..

Fakat sızdırılan bilgilere göre bazı kullanıcıların bu özelliği kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

Whatsapp sesli arama özelliğini kullanmak için android 4.4 veya üzeri bir android sistemine whatsapp'ın en güncel sürümünü yükleyin

En güncel versiyonu yükledikten sonra telefonunuzda terminal emülatörü açın ve şu kodu yazın.
su am start -n com.whatsapp/com.whatsapp.HomeActivity

Karşı tarafla konuşmak için onunda bu özelliği aktif hala getirmesi gerekiyor bunu unutmayalım.

12 Mart 2015 Perşembe

, , , , ,

Program kullanmadan nasil video indirilir ? , Ücretsiz ve programsız video indirin


Merhaba arkadaşlar dün yazdığım blogumda size reklam virüslerini bilgisayarınızdan uzak tutmayı göstermiştim bugün ise internet üzerinden program kullanmadan video indirmeyi göstereceğim.                   Öncelikle yıllarca video indirmek için çeşitli programlar kullandık IDM gibi vs. Ama tabi bazen başka bir bilgisayarda oluyorsunuz veyahut o anki video indirmek için kullandığınız program çalışmıyor ...peki ne yapacağız bize pes etmek yakışmaz tabiki bizde birazdan göstereceğim şekilde videolarımızı indireceğiz.

                         Bunun için öncelikle videomuzu indirmek istediğimiz siteye gidiyoruz ben örnek olması açısından uzman tv sitesine giriyorum

Siteye girdikten sonra indirmek istediğimiz videoyu buluyoruz . Ben örnek olması açısından rastgele bir video açıyorum.


                                               İndirmek istediğimiz videoya geldikten sonra sayfada herhangi boş bir yere sağ tıklıyoruz Ve sayfa kaynağını görüntüle seçeneğini seçiyoruz.

Sayfa kaynağını görüntüle dedikten sonra karşımıza şöyle bir ekran gelecek.


Burası sayfanın tasarlandığı bölüm bu ekrana geldimi önce klavyemizin sol alt tarafındaki CTRL Tuşuna basıyoruz ardından elimizi CTRL Tuşundan bırakmadan F Tuşuna basıyoruz.
Bu CTRL+F Kodu arama komutudur her sitede kullanabilirsiniz. Eğer komutu doğru girerseniz resimde gözüktüğü gibi sağ üst tarafta bir pencere belirecek ve siz o pencereye MP4 Yazacaksınız ( Her site aynı video formatını kullanmaz yani eğer indirmek istediğiniz sitede mp4 uzantısı kullanımıyorsa başka  uzantıları deneyin örneğin divX Gibi )Burada gördüğünüz gibi 5 tane kaynak bulduk ve link olarak video adresini gördük.

Linki düzgün bir şekilde kopyalayıp resimdeki sağ tık + video adresine git seçeneğine tıklarsak site bizi buraya yönlendircekBuraya geldiğimizde ise işimiz neredeyse bitti sayılır. Tek yapmamız gereken videoya sağ tıklamak ve videoyu indir seçeneğini seçmek. Bu işlemden sonra video direk olarak bilgisayarınıza inmiş olacak.


Umarım yardımcı olmuşumdur. Teşekkürler.11 Mart 2015 Çarşamba

, , ,

Reklam virüsü kaldırma , Nasil reklam virüsleri kaldırılır, No-more ADS Kaldırma

 

 

Merhaba arkadaşlar çağımızın vebalı bir hastalığı olan reklam virüslerini kaldırmayı size detaylı olarak anlatacağım.

       
                   Reklam virüsü nedir ? Reklam virüsü bilgisayarınıza ve tarayıcınıza sizden habersiz olarak bulaşan ve Internette girmeye çalıştığınızda sizi başka sitelere yönlendiren veya girdiğiniz sitede can sıkıcı reklamlar çıkaran bir virüs çeşitidir.

                     Bu virüsler ayrıca girdiğiniz siteleri kendi hafızasına kaydeder ve 3.kişilere aktarır bu sayede sizin nelere baktığınızı , nelerden hoşlandığınızı öğrenenler kişiler size sizin hoşunuza gidebilecek türde olan olan virüsleri gösterir.

                      Peki bu virüslerden nasıl kurtuluruz ?? Öncelikle bilgisayarımızın denetim masasından programlar sekmesine tıklar orada bilmediğimiz , sizin güvenmediğiniz programları sileriz.

Detaylı olarak anlatıyorum...

Öncelikle eğer windows 7 veya altı bir bilgisayar kullanıyorsak başlat sekmesine tıklayarak oradaki boşluğa denetim masası yazmanız gerekir eğer windows 8 kullanıyorsanız resimde gösterdiğim gibi yapınız.Buradan sağ üst köşedeki aramaya yerine ''Denetim masası '' yazıyoruz.


Denetim masasına geldiğimizde aşağıda resimde gösterdiğim yere tıklıyoruz.


Program kaldır seçeneğine tıkladığımızda karşımıza bilgisayarımızda olan programlar gelecek.
Yalnız her yapımcısı gözükmeyen program virüs değildir lütfen önce google'da iyice arayın ondan sonra silmeye karar verin , yanlışlıkla sistem programlarından birisini silerseniz bilgisayarınıza dönüşü olmayan zarar verebilirsiniz. Bu konuda uyarımı yapıyor ve herhangi bir sorumluluk almıyorum. 

Bu işlemleri yaptık ve hala bilgisayarımızda reklam virüsleri mi var ? O zaman aşağıda açıkladığım işlemleri yapıyoruz.
Hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız ( google chrome , mozilla , safari vs ) Bu programların ayarlar sekmesine tıklayın ve uzantılar seçeneğini bulun. Ben google chrome kullanıyorum bu yüzden google chrome üzerinden resim göstereceğim.


Resimdeki gibi google chrome ayarlar sekmesine geldikten sonra Uzantılar sekmesine tıklıyoruz ve Sizin bilerek yüklemediğiniz bütün programları sağdaki çöp kutusuna tıklayarak siliniz.

Programı eğer yukarıdaki linkten indiremezseniz google'a ADWCLEANER yazın ve ilk çıkan siteden bu programı indirin.


Programı indirin ve kurun sonra şöyle bir ekran gelecek..


Bu gelen ekranda Tara seçeneğine tıklıyoruz ve ve taramanın bitmesini bekliyoruz. Tarama tamamlanınca eğer bilgisayarınızda hala virüs varsa program size gösterecek , programın sağ tarafında yazan kaldır seçeneğine tıklayıp virüsleri silin kaldırdıktan sonra bilgisayar sizden yeniden başlatmanızı isteyecek , Yeniden başlatmaya onay vermeden önce işlemlere bilgisayar açılınca devam etmek için sitemin linkini bir yere kaydedin ( Örneğin masa üstüne sağ tıklayarak yeni metin belgesi deyin tarayıcıda çıkan sitemin adresini oraya kaydedin sonra yeniden başlatmaya onay verin) Bilgisayar yeniden başladığında tekrardan siteme dönün ve virüsleri tamamen ortadan kaldırmak için bir kaç işlem daha yapalım.


Bu işlem bittiğinde Google'a '' junkware removal tool'' yazalım ve ilk çıkan siteden bu programı indirelim.Programı yükleyip açtığımızda karşımıza şöyle bir ekran gelecek.


Bu ekranda programın güncel olmadığını ve güncellemek isteyip istemediğinizi soruyor. Klavyeden '' y '' Tuşuna basıp programı güncelleyelim. Eğer böyle bir ekran gelmezse indirdiğiniz program günceldir ve size şöyle bir ekran gelir.Bu ekranda program tarama başlatmak için sizden izin istiyor Herhangi bir tuşa başlatarak bu taramayı başlatabilirsiniz.

Dikkat tarama bittikten sonra virüs çıkarsa bunları program yardımı ile silin , bu işlem bittikten sonra bilgisayarınız kendini yeniden başlatmak için izin isteyecek bilgisayarda yaptığınız başka bir iş varsa kaydedin ve bilgisayarın yeniden başlatılması için onay verin . Bu işlem bittikten sonra bilgisayarınız yeniden açılacak , tekrardan kaydettiğiniz sitemin linki ile tekrardan buraya gelin ve virüslerden tamamen kurtulduğumuzdan emin olmak için Bir kaç işlem daha yapalım.

Son olarak google'a '' Malwarebytes anti-malware '' yazın ve ilk çıkan siteden bu programı indirin ve kurun. Bu program güçlü bir reklam virüsü silme programıdır. Program açıldımı şöyle bir ekran gelecek. Ben yeni tarama yaptığım için bende sistem korunuyor yazıyor ama sizde böyle yazmayacak bu yüzden programın altında bulunan Şimdi tara seçeğine basın ve bilgisayarı taratın.


Tarama bittikten sonra program HALA bilgisayarınızda reklam virüsü varsa bunu bulacak ve size 
gösterecek sizde bu virüsleri Sil seçeneği ile silin.

Tüm bu işlemlerden sonra bilgisayarınızda %99 oranında reklam virüsü kalmayacak ve sizde rahat ve güvenli bir şekilde internette gezinebileceksiniz.

Virüslerden uzak durmak için bilmediğiniz , güvenmediğiniz programları bilgisayarınıza yüklemeyen , eğer durumunuz varsa paralı bir antivirüs programı satın alın eğer durumunuz müsait değilse çoğu zaman virüs programları 3 aylık bedava deneme sürümü veriyor bunları takip edin ve bilgisayarınızı virüslerden koruyun.

Yazımın sonuna geldim eğer size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Teşekkürler , mutlu günler.

ERDOĞAN AKDAĞ

What's Trending?

Text Widget 2